skip to Main Content
(+45) 33 93 15 18 │ Press here for englishGo to english website

BAGGRUND:

• Født 1957
• 1981- Cand.jur.
• 1984 – Beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark
• 1994 – beneficeret
• Møderet for Landsret – 1987
• Møderet for Højesteret – 1993

SPROG:

• Dansk
• Skandinavisk
• Engelsk

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER:
CVR nr. 34830185
Nordea reg. 2191 konto 8435 607 889

Advokat Dorthe Fuglsang har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos Codan Forsikring, Gl. Kongevej 60, 1790 København V, efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Dorthe Fuglsang, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Dorthe Fuglsang er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler.

DORTHE FUGLSANGS SPECIALER ER:
Familieret, børnefjernelsessager, straffesager, civile retssager, testamenter, ægtepagter m.v., fast ejendom – køb og salg.

KONTAKTOPLYSNINGER
Email: dfu@minervaadv.dk   sikkermail: dorthe@advokatfuglsang.dk
Telefon: (+45) 33 93 15 18
Adresse: Skindergade 38, 1. 1159 Kbh. K (Bagindgang fra P-plads, Dyrkøb 5)

SEKRETÆR
Navn: Mette Kristoffersen
Telefon: (+45) 33 38 16 49
Email: mkr@minervaadv.dk  sikkermail: mk@advokatfuglsang.dk

MEDLEMSKABER: Advokatsamfundet, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Foreningen af beneficerede advokater i København.

KORT OM ADVOKAT DORTHE FUGLSANG:

Adv. Dorthe Fuglsang  har siden 1/1-1994 fungeret som forsvarsadvokat i alle retsinstanser, dvs. byretten, landsretten og højesteret. Særligt de senere år har Dorthe Fuglsang også været beskikket som bistandsadvokat, hvor hun yder støtte til den forurettede under hele forløbet, herunder blandt andet udfærdiger erstatningskrav, tort mv.

Herudover har hun mange års erfaring med familieret og varetager ægteskabssager, bodelingsoverenskomster, forældremyndighed, samværssager, børnefjernelsessager, udfærdigelse af testamente samt køb og salg af fast ejendom m.v.

Advokatfirmaet Dorthe Fuglsang er en selvstændig advokatvirksomhed i kontorfællesskabet Minerva Advokater.

Back To Top