skip to Main Content
(+45) 33 93 15 18 │ Press here for englishGo to english website
Advokat Søren Lund Rasmussen - Minerva Advokater

SØREN LUND RASMUSSENS ARBEJDSOMRÅDER ER:

Almene boligvirksomheders retsforhold, bestyrelsesarbejde herunder virksomheders retsforhold, indgåelse af kontrakter, varetagelse af ansættelsesspørgsmål, førelse af retssager mv., civile retssager, dødsbobehandling, fast ejendom, familieret herunder udarbejdelse af testamenter og ægtepagter.

KONTAKTOPLYSNINGER
Email: slr@minervaadv.dk
Telefon: (+45) 33 38 16 30
Adresse: Skindergade 38, 1. 1159 Kbh. K

SEKRETÆR
Navn: Sussi Byø
Telefon: (+45) 33 38 16 34
Email: sb@minervaadv.dk

MEDLEMSKABER: Landsforeningen af Forsvarsadvokater

Foreningen af beneficerede advokater  i Retten på Frederiksberg, Glostrup og Lyngby

Dansk selskab for boligret

BAGGRUND:

• Cand.jur.
• 1976 Beskikket af justitsministeriet  som advokat og medlem af advokatsamfundet
• 1977 Møderet for Landsret
• 1982 Møderet for Højesteret
• Beneficeret ved Frederiksberg, Glostrup og Lyngby retskreds samt Østre Landsret

 

Vi har klientkonto i Danske Bank. Bemærk at maksimumsdækningen efter Garantiformuen er 100.000 EURO ( ca. 750.000 kr.) for det samlede indskud af klientmidler på forskellige klientkonti og konti med kontorets egne midler. For ikke erhvervsmæssigt køb af fast ejendom dækkes dog op til 10.000.000 EURO i op til 12 måneder, uanset om beløbet står på separat konto. Se nærmere på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

SPROG:

• Dansk
• Engelsk

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER:
Advokatfirmaet Ole Olsen
CVR: 12313004

 

Ansvars- og garantiforsikring hos HDI Gerling police 156-08652511-14002, der dækker al virksomhed, uanset hvor den udøves.

 

Advokatfirmaet anvender ikke uden aftale med klienten aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

 

Se under faneblad “Generelt” om klagemulighed og salær.

KORT OM ADVOKAT SØREN LUND RASMUSSEN:

Adv. Søren Lund Rasmussen er antaget som beneficeret advokat beskæftiger sig dagligt med almene boligvirksomheders retsforhold. Desuden er Adv. Søren Lund Rasmussen antaget som advokat for og tillige valgt til bestyrelser for en række virksomheder.

Advokat Søren Lund Rasmussen blev ansat som advokat i Advokatfirmaet Ole Olsen i 1985 og blev i 1987 optaget som partner. Efter Advokat Ole Olsens udtræden af firmaet i 2000 har Adv. Søren Lund Rasmussen videreført firmaet og siden 2002 i partnerskab med afdøde Adv. Ole Olsen søn Adv. Ole Olsen Jr.

Advokat Søren Lund Rasmussen driver selvstændig advokatvirksomhed sammen med Advokat Ole Olsen i kontorfællesskabet Minerva Advokater.

Back To Top