skip to Main Content
(+45) 33 93 15 18 │ Press here for englishGo to english website

Højesteret dom afsagt den 14. november 2017 (HR-sag 119/2017)

Dommen går i helhed ud på, at en udlænding, der blev straffet for alvorlig kriminalitet, fik frataget sit danske statsborgerskab og udvist af Danmark, hovedsagelig med henvisning til, at han havde statsborgerskab i sit oprindelige hjemland, således at dommen statuerer, at hvis en person i Danmark har dobbelt statsborgerskab og samtidig har begået alvorlig kriminalitet, er den ellers sjældent anvendte adgang til at ophæve statsborgerskab mere tilbøjelig til at blive anvendt, når der er mulighed for udvisning.

Vestre Landsret dom afsagt den 24. august 2017 (V.L. S-0675-2017) – Østre Landsret dom afsagt den 27. september 2017 – (Ø.L. S-1673-2017)

Ved Vestre Landsrets dom af 24. august 2017 – V.L. S-0675-2017 og Østre Landsrets dom af 27. september 2017 – Ø.L. S-1673-2017 er det fastslået, at Politiets hastighedsregulering ved lastbilskontrol ikke kan ligestilles med vejarbejde, således at overskridelse af en sådan hastighedsregulering alene straffes med almindelig bøde og ikke dobbelt bøde, som ved overskridelse af hastighed ved vejarbejde. Grænsen for betinget frakendelse af kørekortet er i denne situation den ”normale” på 60% overskridelse og ikke 40% som ved vejarbejde. Afgørelserne vil give anledning til bødereguleringer.

Back To Top