skip to Main Content
(+45) 33 93 15 18 │ Press here for englishGo to english website

BAGGRUND:

• 1988 Cand.jur.
• 1989 Kaptajn af reserven i forsvaret
• 1991 Beskikket som advokat
• 1991 Møderet for Landsret
• 2011 Møderet for Højesteret

 

Vi har klientkonti i Nordea samt i Danske Bank. Bemærk at maksimum efter Garantiformuen er 100.000 € (ca. 750.000 kr.) for det samlede indskud af klientmidler på forskellige klientkonti og konti med kontorets egne midler. For ikke erhvervsmæssigt køb af fast ejendom dækkes dog op til 10.000.000 € i op til 12 måneder, uanset om beløbet står på separat konto. Se nærmere på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Som følge af nuværende renteniveau forbeholder vi os ret til at opkræve refusion af bankgebyrer og ekstrarente pålagt af banken for at have større beløb stående på generel eller almindelig klientkonto i en periode afhængigt af beløbets størrelse.

Virksomheden opbevarer sagsakter i 5 år i henhold til gældende forældelsesregler om rådgiveransvar samt med henvisning til årsregnskabsloven samt med henvisning til ny persondataforordning, hvorefter persondata oplysninger destrueres efter 5 år. Da fundamenter i inkassosager og ansvar ved fast ejendom først forældes efter 10 år ligesom andre særlige regler, gælder om forældelse på andre områder, tilrådes klienter at bede om samtlige sagsakter udleveret ved sagens afslutning, hvis der er behov for opbevaring af sagen i mere end 5 år. Virksomheden påtager sig ikke ansvar for opbevaring af akter for en længere periode. Sagsakter i straffesager sendes til destruktion via Københavns Byret, når sagen er endeligt afsluttet i henhold til særlige regler om straffesager. Digitale sagsakter i straffesager destrueres/slettes efter samme retningslinier.

SPROG:

• Skandinaviske sprog
• Flydende engelsk mundtligt og skriftligt
• Taler og skriver fransk og tysk

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER:
Advokatfirmaet Finn Roger Nielsen
Enkeltmandsvirksomhed CVR: 26711630

Ansvars- og garantiforsikring hos Tryg Forsikring, police nr. 674-21.013, der dækker al virksomhed, uanset hvor den udøves.

Advokatfirmaet anvender ikke uden aftale med klienten aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Se under faneblad “Generelt” om klagemulighed vedrørende etisk adfærd og salær.

FINN ROGER NIELSENS ARBEJDSOMRÅDER ER:

Fast ejendom, miljøret, sundhedsret, erstatningsret herunder tings- og personskade, skatteproces, ansættelsesret, lejeret, licens, agent og forhandleraftaler, industrielle rettigheder, økonomisk kriminalitet, militær strafferet og humanitær folkeret, menneskerettigheder og god regeringsførelse, forretnings- og restaurationsoverdragelse og samarbejder med FDM i sager om færdselsstrafferet, forsikring og erstatningsret, samt bistår virksomheder inde for bilbranchen med erhvervsmæssig rådgivning, herunder vedrørende spørgsmål i relation til registreringsafgift. Ejendomsadministration samt juridisk bistand til private udlejere, andelsboligforeninger og ejerforeninger tilbydes også.

KONTAKTOPLYSNINGER
Email: fr@minervaadv.dk
Telefon: (+45) 33 38 16 33
Adresse: Skindergade 38, 1. 1159 Kbh. K (Bagindgang fra P-plads, Dyrkøb 5)

SEKRETÆR
Navn: Beate Wroblewski
Telefon: (+45) 33 38 16 38
Email: bw@finnjur.dk

MEDLEMSKABER: Tilknyttet Udenrigsministeriets Freds- og Stabiliseringsberedskab. Medlem af foreningen for mediatoradvokater, medlem af Højesteretskranken og Dansk selskab for miljøret.

KORT OM ADVOKAT FINN ROGER NIELSEN:

Finn Roger Nielsen har tidligere drevet selvstændig advokatvirksomhed med de nuværende deltagere i Minerva Advokater på adressen Rådhuspladsen 59 og før dette var Advokat Finn Roger Nielsen i et kontorfællesskab med Linde & Altschuler A/S, Advokat Bent Bramsen og Advokat Keld Parsberg.

Advokat Finn Roger Nielsen bistår erhvervsvirksomheder og private med erhvervsretlig og civilretlig bistand, men bistår også virksomheder og private i straffesager, der angår overtrædelse af særlovgivningen, herunder moms og skattelovgivningen. Advokat Finn Roger Nielsen har et mangeårigt samarbejde med virksomheder inde for bilbranchen, samt vin og fødevarebranchen og har stor indsigt i lægers retsforhold og miljøretlige spørgsmål.
Advokat Finn Roger Nielsen har erfaring med arbejde i udlandet for OSCE, EU og FN, og har erfaring med, klagesager for EU-domstolen, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, samt indenfor FN’s klagesystem.

Back To Top