skip to Main Content
(+45) 33 93 15 18 │ Press here for englishGo to english website
Advokat Ole Olsen - Minerva Advokater

OLE OLSENS ARBEJDSOMRÅDER ER:

Strafferet indenfor alle områder herunder særligt indenfor økonomisk kriminalitet, erhvervsret, selskabsret, lejeret, fondsret, entrepriseret og militær strafferet.

KONTAKTOPLYSNINGER
Email: oo@minervaadv.dk
Telefon: (+45) 33 38 16 32
Adresse: Skindergade 38, 1. 1159 Kbh. K

SEKRETÆR
Navn: Sussi Byø
Telefon: (+45) 33 38 16 34
Email: sb@minervaadv.dk

MEDLEMSKABER: Landsforeningen af Forsvarsadvokater

Foreningen af beneficerede advokater i København

BAGGRUND:

• Cand.jur.
• 1992 Beskikket af Justitsministeriet som advokat og medlem af Advokatsamfundet
• 1993 Møderet for Landsret samt i alle sager for Sø- og Handelsretten i København
• 2000 Møderet for Højesteret
• 2001 Beneficeret ved Københavns Byret, Retten på Frederiksberg, Sø og Handelsretten og Østre Landsret

 

Vi har klientkonti i Danske Bank. Bemærk at maksimums  dækning efter Garantiformuen er 100.000 EURO (ca. 750.000 kr.) for det samlede indskud af klientmidler på forskellige klientkonti og konti med kontorets egne midler. For ikke erhvervsmæssigt køb af fast ejendom dækkes dog op til 10.000.000 EURO i op til 12 måneder, uanset om beløbet står på separat konto. Se nærmere på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

SPROG:

• Dansk
• Engelsk

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER:
Advokatfirmaet Ole Olsen
CVR: 12313004

 

Ansvars- og garantiforsikring hos HDI Gerling police 156-08652511-14002, der dækker al virksomhed, uanset hvor den udøves.

 

Advokatfirmaet anvender ikke uden aftale med klienten aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

 

Se under faneblad “Generelt” om klagemulighed vedrørende etik og salær.

KORT OM ADVOKAT OLE OLSEN:

Advokatfirmaet Ole Olsen er en selvstændig advokatvirksomhed bestående af Advokat Ole Olsen og Advokat Søren Lund Rasmussen grundlagt af advokat Ole Olsen (1928 – 2008) i 1969, oprindeligt på Rådhuspladsen 77, senere flyttet til Rådhuspladsen 59, hvor firmaet havde til huse indtil december 2015, hvor det flyttede til de nuværende lokaler i Skindergade 38 – nu under navnet MINERVA ADVOKATER.

Firmaet har været i kontorfællesskab med advokaterne Lars Behrend, Knud Vedelsby og Finn Roger Nielsen fra henholdsvis 1992, 2004 og 2007.

Back To Top