skip to Main Content
(+45) 33 93 15 18 │ Press here for englishGo to english website
Advokat Lars Behrend - Minerva Advokater

LARS BEHRENDS ARBEJDSOMRÅDER ER:

Erhvervsret, herunder bestyrelsesarbejde, ansættelsesret, fast ejendom herunder salg og køb, behandling af dødsboer, ejendomsadministration samt familieret.

KONTAKTOPLYSNINGER
Email: lb@minervaadv.dk
Telefon: (+45) 33 38 16 31
Adresse: Skindergade 38, 1. 1159 Kbh. K

SEKRETÆR
Navn: Dorrit Pedersen
Telefon: (+45) 33 38 16 37
Email: dp@minervaadv.dk

BAGGRUND:

• Cand.jur.
• 1984 Beskikket af Justitsministeriet som advokat og underlagt Advokatsamfundets regler og tilsyn
• Møderet for Landsret
• 1991 Møderet for Højesteret

 

Vi har klientkonto i Sydbank (8075-1062227). Bemærk at maksimum efter Garantiformuen er 100.000 EURO (ca. 750.000 kr.) for det samlede indskud af klientmidler på forskellige klientkonti og konti med kontorets egne midler. For ikke erhvervsmæssigt køb af fast ejendom dækkes dog op til 10.000.000 EURO i op til 12 måneder, uanset om beløbet står på separat konto. Se nærmere på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk .

SPROG:

• Dansk
• Engelsk

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER:
Advokatfirma Lars Behrend
Enkeltmandsfirma CVR: 16401706

Ansvars- og garantiforsikring hos HDI Gerling police 156-08652511-14002, der dækker al virksomhed, uanset hvor den udøves.

Advokatfirmaet anvender ikke uden aftale med klienten aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Se under faneblad “Generelt” om klagemulig vedrørende etisk adfærd og salær.

KORT OM ADVOKAT LARS BEHREND:

Advokatfirma Lars Behrend er etableret i 1992, og firmaet har fra begyndelsen været drevet i kontorfællesskab med advokatfirma Ole Olsen/Søren Lund Rasmussen, og siden tillige med de tilkomne fællesskabskolleger advokatfirma Knud Vedelsby og advokatfirma Finn Roger Nielsen. Søren Lund Rasmussen er senere fratrådt.
Lige fra firmaets etablering har Dorrit Pedersen været sekretær og sagsbehandler, der altid har været – og fortsat er – i direkte dialog med kontorets klienter, og som selvstændigt behandler en række sager.
Advokatfirma Lars Behrend beskæftiger sig med en bred vifte af sager, for private klienter blandt andet familieretlige sager, sager om ægtepagt og testamente, sager om køb og salg af fast ejendom, herunder ejerlejligheder og andelsboliger, samt behandling af dødsboer.

Advokat Lars Behrend sidder i bestyrelsen i en række mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder, og har der ud over yderligere en række erhvervsvirksomheder som klienter. Endelig behandler firmaet inkassosager for pengeinstitutter. Advokatfirma Lars Behrend er en selvstændig advokatvirksomhed i kontorfællesskabet I/S Minerva Advokater, CVR.NR. 37517232.

INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER.

I forbindelse med behandlingen af en sag her på kontoret, eller under retssager i relation til sagen, indsamler og behandler vi løbende personoplysninger om dig.

Advokatfirma Lars Behrend er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som modtages og indsamles. Kontaktoplysninger fremgår af denne meddelelse og kan ses på www.minervaadv.dk.

Advokat Lars Behrend er dataansvarlig. Der er ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver.

Hvad er det for oplysninger, og hvor får vi dem fra?                                                                       

De oplysninger, som vi behandler, kan være:

Navn, Bopælsadresse/opholdsadresse, Cpr.nr., Mailadresse/telefonnummer

Økonomiske/skattemæssige forhold, Ansættelsesforhold, Familiære forhold, Helbreds og sociale forhold.

Vi modtager oplysningerne fra dig og fra andre, der har kendskab til dine personlige forhold. Det kan for eksempel være din eventuelle revisor eller anden rådgiver.

Det er som udgangspunkt helt frivilligt, om du vil give os oplysninger, men vi behøver oplysningerne for at løse vores opgave for dig.

Vi vil selv sikre vi os, at oplysningerne er opdaterede og korrekte.

Vi vil kun med din accept selv indhente oplysninger om økonomiske og personlige forhold fra offentligt tilgængelige kilder, herunder fra databaser på internettet.

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Vi vil registrere og bruge personoplysningerne med det ene formål at løse din sag.

Vi vil dog kun registrere særlige/følsomme personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at fastlægge kravet eller gennemføre sagen.

Vi anvender ikke personoplysningerne til automatiske afgørelser, herunder profilering.

Videregivelse.

Under sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive eller overlade personoplysninger om dig til

Domstole,

Skønsmænd eller andre sagkyndige, udpeget af retten,

Din samarbejdspartner/modpart eller dennes advokat eller anden rådgiver,

Ejendomsmægler, bank, forsikringsselskab, realkreditinstitut, ejendomsadministratorer, forsyningsselskaber, ejer/grundejerforeninger,

Vi vil ikke overføre personoplysninger til modtagere uden for Danmark, med mindre du flytter til udlandet.

Har vi lov til det?

Vores behandling personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og hjemmelsreglerne i artikel 9, stk. 2, litra e) og f).

Begrundelsen er din egen interesse i sagens løsning.

Vi behøver ikke at indhente dit samtykke til behandlingen af personoplysninger om dig med dette formål.

Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne?

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare personoplysninger. Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger i 5 år efter, at en sag er endeligt afsluttet.

Når vi skal fastlægge, hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret, vil vi lægge vægt på, om der er risiko, at vi kan mødes med krav i anledning af sagens behandling.

Vi kan efter omstændighederne vælge at opbevare personoplysninger i 10 år fra sagen er endeligt afsluttet, fordi det er den absolutte forældelsesfrist i henhold til forældelseslovens § 3, stk. 3, litra 4. Dette kan typisk ske i ejendomshandler.

Personoplysninger slettes periodisk med en måneds mellemrum.

Dine rettigheder.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger.

Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os. Det kan du bedst gøre med e-mail til:

LB@minervaadv.dk, med almindelig post her til kontoret eller på telefon 33931518.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om Dig selv rettet/suppleret (berigtiget).

Du har ret til sletning (retten til at blive glemt).

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling af oplysninger.

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at fâ begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af personoplysninger. Se kontaktoplysninger ovenfor.

Mere information om dine rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Du kan også finde regler om persondata og klagemuligheder på ww.advokatsamfundet.dk .

Klage til Datatilsynet/Advokatnævnet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan klage til Advokatnævnet over vores håndtering af en sag.

Advokatfirma Lars Behrend

Skindergade 38, 1.

1159 København K.

Mail LB@Minervaadv.dk Telefon 3393 1518.

www.minervaadv.dk

Back To Top